نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان

متن پيشنهادي جهت انعكاس موارد مرتبط با قانون مبارزه با پولشويي در گزارش‌هاي حسابرسي صادره ( پيوست اطلاعيه شماره ۹۲/۳۴۲۳۲…

( پيوست اطلاعيه شماره  92/34232 ) متن زير بايد در بخش "گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي – گزارش در مورد مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس" ، گزارش حسابرس مستقل و…

اطلاعيه شماره ۹۲/۳۴۲۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۷ جامعه حسابداران رسمي ايران درباره متن پيشنهادي جهت انعكاس موارد مرتبط با قانون…

. اطلاعيه قابل توجه موسسات حسابرسي و اعضاي شاغل انفرادي . با سلام و احترام در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان متن پيشنهادي جهت انعكاس موارد…

دستورالعملهاي اجرايي مبارزه با پولشويي در حوزه حسابرسان و شركت ها و موسسات غير تجاري

. وزارت امور اقتصادي و دارايي . جناب آقاي ملك آرايي دبير محترم جامعه حسابداران رسمي ايران . سلام عليكم به پيوست دستورالعملهاي اجرايي مبارزه با پولشويي در حوزه حسابرسان و…