نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مبارزه با پولشويي

تصویب نامه ۳۳۸۵۲/ت ۵۶۶۵۰ مورخ ۹۸/۳/۲۵(نظارت بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با…

الزام دستگاه‌های اجرایی به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نوسط  هیات وزیران…

متن پيشنهادي جهت انعكاس موارد مرتبط با قانون مبارزه با پولشويي در گزارش‌هاي حسابرسي صادره ( پيوست اطلاعيه شماره ۹۲/۳۴۲۳۲…

( پيوست اطلاعيه شماره  92/34232 ) متن زير بايد در بخش "گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي – گزارش در مورد مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس" ، گزارش حسابرس مستقل و…

اطلاعيه شماره ۹۲/۳۴۲۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۷ جامعه حسابداران رسمي ايران درباره متن پيشنهادي جهت انعكاس موارد مرتبط با قانون…

. اطلاعيه قابل توجه موسسات حسابرسي و اعضاي شاغل انفرادي . با سلام و احترام در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان متن پيشنهادي جهت انعكاس موارد…

دستورالعملهاي اجرايي مبارزه با پولشويي در حوزه حسابرسان و شركت ها و موسسات غير تجاري

. وزارت امور اقتصادي و دارايي . جناب آقاي ملك آرايي دبير محترم جامعه حسابداران رسمي ايران . سلام عليكم به پيوست دستورالعملهاي اجرايي مبارزه با پولشويي در حوزه حسابرسان و…

« کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري» با هدف نظارت بیشتر و از سوی معاونت نظارتی بانک مرکزی تشکیل شد.

. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ طی بخشنامه ای به  بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت ‌دولتي پست‌ بانک و مؤسسه اعتباري توسعه تشکیل «کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري» در بانک…

اقتدار حسابرسان و پولشويي

مصطفي ديلمي‌پور - عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و عضو انجمن حسابداران رسمي آمريكا  شفاف‌سازي مناسبات پولي و بهداشت اقتصاد اجتماعي و ايجاد محدوديت براي درآمدسازان غير‌قانوني…