نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات علی الحساب

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۳۰ مورخ ۹۶/۱۲/۰۲(شرایط خوش حسابی موضوع بند ۴ دستورالعمل ۵۱۶/ ۹۵/ ۲۰۰ مورخ ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۵)

با بخشنامه رئیس کل سازمان مالیاتی، مشخصات جدید مودیانی که مالیات 4 درصد علی الحساب واردات را پرداخت نمی‌کنند، اصلاح شد.بر این اساس مودی خوش حساب موضوع بند 4 دستور العمل سال 95…

بخشنامه ۲۰۰.۹۵.۵۱۶ مورخ۹۵/۶/۱۵(وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان ۴% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج…

توضیح سایت: بخشنامه جدید وتکمیلی  را اینجا مطالعه بفرمائید. به پیوست تصویر نامه شماره 39593 / و مورخ 1395.5.17 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان رئیس کل محترم گمرک…

مالیات ۴ درصد واردات برای شناسایی کارت‌‌‌ بازرگانی‌های یکبار مصرف/اتاق‌ مسئولیت صدور کارت را بپذیرد

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه دریافت مالیات علی الحساب ۴ درصد، خواست سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است، گفت: اتاق بازرگانی و صادرکنندگان کارت بازرگانی باید مسئولیت آن را…