نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات ساخت و ساز

مالیات ساخت مسکن تعیین شد

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان درباره مالیات بر ساخت و ساز در قانون بودجه امسال اظهار کرد: سال ۱۳۹۴ ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که درباره مالیات بر ساخت و ساز بود،…