نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماليات علي الراس وكلا

بخشنامه ۵۰۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۲/۷(نحوه رسيدگي به پرونده هاي مالياتي وکلاي دادگستري)

حسب بررسي هاي به عمل آمده راجع به نحوه رسيدگي،تشخيص و مطالبه ماليات از وکلاي دادگستري و با ملاحظه مواردي از ايرادات و ناهماهنگي ها در فرآيند انجام کار و به منظور هماهنگي و اتخاذ…