نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

قانون عیدی

تعیین عیدی امسال کارگران

فتح الله بیات, رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره عیدی کارگران گفت: معمولاً عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر اساس قراردادهای کار در اسفند ماه پرداخت می‌شود