نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

عوارض وخیم چاپ پول

اسکناس های تورم زا

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصمیم دولت برای انتشار اسکناس درشت گفت: مسئولان باید قبل از هر اقدامی به نتایج آن توجه کنند و بدانند که چاپ اسکناس درشت تورم را در…