نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ضوابط اجرایی بودجه

ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۲ ابلاغ شد

توضیح سایت تازه های حسابداری: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اصلاح شد. لطفا اینجا کلیک کنید. تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ هیات وزیران درخصوص «ضوابط اجرایی قانون بودجه…