نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

صکوک ارزی

تعریف سبد دارایی‌ها؛ راهکار سازگار کردن صکوک ارزی با مذاهب اسلامی

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی اوراق بهاداری که مستقیما بر اساس عقد بیع دین طراحی شده (مانند اسناد خزانه اسلامی) از ظرفیت کافی جهت انتشار در سطح بین‌المللی برخوردار نبوده…