نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

صورتهای مالی شرکتهای دولتی

صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۳۲ شرکت بخش عمومی کشور در سامانه کدال منتشر شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی در این اطلاعیه با اشاره به انتشار و دسترسی عمومی به اطلاعات مالی شرکت‌های تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از حیث امکان مقایسه عملکرد مالی آنها با…