نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شمشیر دولبه نرخ سود بانکی

شمشیر دولبه نرخ سود بانکی

یک استاد دانشگاه با اشاره به بحث های مربوط به کاهش نرخ سود بانکی گفت: «متاسفانه نظام بانکی ما یکدست نیست و موسسات مالی و اعتباری متعددی وجود دارند که می توانند این اقدام را به…