مرور برچسب

شماره:23630/200

بخشنامه ۲۳۶۳۰/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱۱/۳۰(تفويض اختيار بخشودگي جرائم مالياتي)

مديران کل امور مالياتي پيرو بخشنامه شماره 19663/200 مورخ 4/10/1391 در خصوص تفويض اختيار بخشودگي جرائم مالياتي، مدت تفويض اختيار بخشنامه مذکور با رعايت مفاد بخشنامه شماره…

بخشنامه ۲۰۰/۱۹۶۶۳ مورخ ۹۱/۱۰/۴ (تفويض اختيار بخشودگي جرايم مقرر درقانون مالياتهاي مستقيم)

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم  و ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای سال تولید و حمایت از کار و…