نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شرايط بازرس

تعریف و کلیات شرکت سهامی

      بر طبق ماده یک لایحه  اصلاحی  قانون تجارت ،  شرکت سهامی شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است . لذا مسئولیت دارندگان…

‌آیین‌نامه اجرای تبصره ماده۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ درباره نحوه‌انتخاب بازرس…

‌آیین‌نامه اجرای تبصره ماده144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 درباره نحوه‌انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام‌مصوب 1349.11.13 کمیسیون اقتصاد مجلسین…