مرور برچسب

سامانه سنا

ميانگين موزون نرخ خريد و فروش ارز بر مبناي معاملات ثبت شده در سامانه سنا

با توجه به ماده (8) " مقررات ناظر بر معاملات ارزی صرافی‌ها" تا زمان تهیه مقدمات و کسب آمادگی لازم توسط کانون صرافان ایران، میانگین موزون نرخ خرید و فروش ارز از پایگاه اینترنتی …