نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

نامه شماره ۲۳۵/۱۱۳۰۶ مورخ۱۴۰۰/۳/۱(زمان اعلام نهایی میزان رفع تعهد ارزی در مهلت های تعیین شده)

ابلاغیه مورخ ۱/ ۳/ ۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی اقدام ادارات امور مالیاتی در اعمال رفع تعهد ارزی صادرکنندگان / عدم ثبت گزارش رسیدگی این دسته…