نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

رسیدگی به اظهارنامه مالیات ارزش افزوده

تصویب محدودیت رسیدگی به اظهارنامه های مالیات ارزش افزوده سالهای ۱۳۸۷الی۱۴۰۰

 بر اساس مصوبه امروز مجلس ، طبق بند (ب) تبصره (۶) به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک‌سال، آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر…