نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

دستمزد مبنای کسر حق بیمه

حق بیمه ۱۴۰۲ مشاغل چقدر است؟

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه مزتبط در این خصوص را اینجا ببینید. افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ در آخرین روز سال گذشته به تصویب شورای عالی کار…

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۳۰۶۴ مورخ ۹۹/۴/۱۵(اعلام دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹)

این بخشنامه بر مبنای تغییرات مندرج در مصوبه مورخ ۱۷ خردادماه شورای عالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار…