نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1402

حق بیمه ۱۴۰۲ مشاغل چقدر است؟

افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ در آخرین روز سال گذشته به تصویب شورای عالی کار رسید و بر این اساس حداقل دستمزد در سال جاری از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به پنج…