نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه

حق بیمه ۱۴۰۲ مشاغل چقدر است؟

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه مزتبط در این خصوص را اینجا ببینید. افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ در آخرین روز سال گذشته به تصویب شورای عالی کار…