مرور برچسب

درخواست جهت دسترسی به اطلاعات پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی

درخواست جهت دسترسی به اطلاعات پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی طی نامه ای خطاب به دکتر جهانگيرى فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی ، درخواست دسترسی به اطلاعات پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور را کرد.