نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

درآمد مشمول ماليات

دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص بدهی های قطعی شده مالیاتی سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلقه

جزء 3 از بند (ج) مقـررات عمومی بخشنامه شمـاره 158؍96؍200-7؍12؍1396 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است «منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده 131 و تبصره 7…

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ۹۶/۱۲/۷ (نظر شورای عالی مالیاتی درباره تبصره ۷ ماده ۱۰۵(مفهوم درآمدابرازی مشمول مالیات))

توضیح سایت تازه های حسابداری: - برای این بخشنامه ، رای ابطالی دیوان عدالت اداری صادر شده است. لطفا اینجا کلیک کنید. - جزء ۳ از بند (ج) این بخشنامه ابطال شد. لطفا اینجا کلیک…

حسابرسي را به مسلخ نبريم

حسابرسي بازرسي جست‌وجوگرانه مدارك حسابداري و ساير شواهد زيربناي تهيه صورت‌هاي مالي است. حسابرسان با جمع‌آوري و ارزيابي شواهد عيني مرتبط با ادعاها نسبت به صورت‌هاي مالي و اطلاعاتي…

بخشنامه شماره ۴۰۴۱۸/۴۳۵۰/۲۱۱ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۸۲ ( دستورالعمل در خصوص رسيدگي به پرونده هاي مالياتي توسط سازمان حسابرسي )

سومين جلسه شوراي راهبردي سازمان امور مالياتي کشور و سازمان حسابرسي در خصوص ابهامات مطروحه در رابطه با رسيدگي به پرونده هاي مالياتي اشخاص حقوقي توسط سازمان حسابرسي در اجراي ماده…