نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

خلق وخوي ايرانيان در تجارت

خلق وخوي ايرانيان در تجارت

«اول اینکه در این سرزمین هر کس می‌تواند برای خود خرید و فروش کند و در حقیقت همه فروشنده و خریدارند، کسی از فروش محصول مزرعه یا باغ خویش بدون وساطت دیگری ابا ندارد و گاهی خود شاه…