نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حد مجاز سطح فعالیت بازنشسته

رصد تراکنش‌های بانکی آغاز شد

دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری…