نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

جدول عیدی کارگر

جزئیات عیدی کارگران در سال ۱۴۰۱

 تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می‌شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال هستند. عیدی این گروه، متفاوت با میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و…