نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تصويب نامه شماره 53456 /ت 27257هـ

بخشنامه ۷۹۳۰/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۴/۳۱(ابلاغ مصوبه هيأت وزيران راجع به اصلاح ماده (۱۶) اصلاحي آيين نامه اجرائي تبصره(۳)…

پيرو بخشنامه شماره 1364/200 مورخ 3/2/1392، تصوير مصوبه شماره 85759/ت48524هـ مورخ 11/4/1392 هيأت محترم وزيران که طي آگهي شماره 19905 مورخ 6/4/1392 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي…

تصويب نامه ۸۵۷۵۹/ت ۴۸۵۲۴ه مورخ ۹۲/۴/۱۱(اصلاح ماده ۱۶اصلاحي آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون…

وزارت اموراقتصادي و دارايي- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيئت وزيران درجلسه مورخ 92/3/26 بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره 3 ماده 139 اصلاحي قانون…

تصویب نامه ۲۴۲۸۹۵/ت۴۸۵۲۴ه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ ( اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون…

. هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 14آبان 1391 بنا به پیشنهاد شماره 142774/12274/200 مورخ 1391/8/1 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای…

بخشنامه ۵۳۵۷/۷۹۸۰/۲۱۱ مورخ ۸۱/۱۲/۱۷(آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹)

توضیح سایت: برای این آیین نامه ، اصلاحیه صادر شده است.لطفا اینجا کلیک کنید. تصوير تصويب نامه شماره 53456 /ت 27257هـ - مورخ 7/12/1381 هيات محترم وزيران درخصوص آئين نامه اجرايي…