مرور برچسب

تبصره الحاقي به ماده 38

بخشنامه ۱۴ جدید درآمد

توضیح سایت: سازمان تامین اجتماعی ، بخشنامه های سری 14 خود در خصوص حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری را درقالب یک مجموعه منتشر کرد. برای دریافت این مجموعه اینجا کلیک کنید.…