نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تاكيد بر تقويت ارتباط حرفه و رشته حسابداري در دوازدهمين همايش ملي حسابداري ايران

تاكيد بر تقويت ارتباط حرفه و رشته حسابداري در دوازدهمين همايش ملي حسابداري ايران

دبير اجرايي دوازدهمين همايش ملي حسابداري ايران (دانشگاه شيراز- 24 و 25 ارديبهشت‌ماه) گفت: ارتباط ميان دانش حسابداري و حرفه حسابداري در كشور ما در شأن «حرفه» نيست و بسيار ضعيف است…