نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

برگ اعتراض مالیاتی

ترتیبات اجرایی درخصوص رسیدگی به اعتراضات مالیاتی ابلاغ شد

توضیح سایت تازه های حسابداری: برای این دستورالعمل رای دیوان عدالت اداری صادر شده است.لطفا اینجا کلیک کنید. دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی…