نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بخشودگی جرایم مالیاتی 1402

بخشنامه جدید بخشودگی جرایم مالیاتی با امکان تقسیط یکساله بدهی

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه تکمیلی در خصوص تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم را اینجا ببینید. سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، تفویض اختیار تفسیط…