نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بخشنامه شماره 127374

بخشنامه ۴۷۹۷/۲۶۰/د مورخ ۹۱/۶/۱۵(وصول يا استرداد چک هاي دريافتي در رابطه با واردات ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد معاف…

توضیح سایت تازه های حسابداری: - برای این بخشنامه ، دستورالعمل جایگزین ابلاغ شده است. لطفا اینجا کلیک کنید. - بخشنامه مرتبط را اینجا ببینید. در اجراي قسمت اخير بخشنامه شماره…

بخشنامه ۸۷۳۰۵ مورخ ۸۷/۸/۲۹(دستورالعمل صدور گواهي اخذ چک به نيابت از گمرک جمهوري اسلامي ايران در رابطه با واردات ماشين…

در اجراي بخشنامه شماره 127374 مورخ 15/8/87 مقام محترم وزارت امور اقتصادي ودارايي وبا عنايت به نامه شماره 229555/304/88/83 مورخ 25/8/1387 رئيس کل محترم گمرک جمهوري اسلامي ايران، به…