نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بخشنامه دستمزد 1401

بخشنامه ۵۸۴۴۷ مورخ۱۴۰۰/۱۲/۲۶(حقوق و مزایای حین کار کارگران دائم و موقت مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱)

۱- به استناد بخشنامه شماره ۴۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار در سراسر شور در سال ۱۴۰۱ با نرخ یکسان برای کلیه…