نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

انجام عمليات حسابداري عقد مرابحه

بخشنامه شماره ۲۹۸۲۳۸/۹۰ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ ; ابلاغ دستورالعمل حسابداري عقد مرابحه

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران . جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي به استثناء بانک قرض الحسنه مهر ايران،غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال…