نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اصلاحیه قانون مالیاتی

اصلاحیه قانون مالیاتی در بوته نقد اقتصاددانان/ انتقادهای مالیاتی رئیس کل سابق

تعدادی از اقتصاددانان در نشستی، اصلاحیه قانون مالیاتی کشور را به بوته نقد گذاشتند و در این میان، انتقادهای علی اکبر عرب مازار رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی در این باره توجه‌ها…

تهاتر ماليات با بدهي دولت

مجلس براي توليد طرح جديد ارائه مي‌كند به دنبال افزایش حجم بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، تهاتر مالیات تولیدکنندگان با بدهی دولت در دستور کار کمیسیون حمایت از تولید مجلس…