نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

استاندارد IFRS

تاکسی و IFRS

غلامحسین دوانی- حسابدار رسمی 1- بنیاد تئوریک IFRS قیمت بازار است. به این معنی که دارایی‌های شرکت‌ها باید برمبنای قیمت بازار و استهلاک دارایی‌ها نیز بر مبنای منطق…