نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ارز دولتي

سهميه‌بندي دلار واردات

با اصلاح روش ثبت سفارش كالا، تخصيص دلار دولتي براي واردات سهميه‌بندي شد. بر اساس روش جديد، كالاهاي وارداتي در 10 گروه كالايي تعريف شده‌اند كه بر اساس تقدم، دلار با نرخ 1226 تومان…