نرم افزارحسابداری صدگان

کدام گروه از مشاغل نمی توانند از فرم تبصره ماده ۱۰۰ استفاده نمایند؟

0 212

حسابداراپ

کدام گروه از مشاغل نمی توانند از فرم تبصره ماده ۱۰۰ استفاده نمایند؟

کدام گروه از مشاغل می توانند از فرم تبصره ماده ۱۰۰ استفاده نمایند؟

پندار سیستم

گروه بندی مشاغل بر مبنای حجم فعالیت

 

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.