نرم افزارحسابداری صدگان

چگونه به برگ مالیات بر ارزش افزوده قطعی اعتراض کنیم؟

0 282

حسابداراپ

چگونگی رسیدگی به اعتراض مودیانی که برگ مالیات بر ارزش افزوده قطعی آنان در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صادر شده بدین شرح می باشد.

پندار سیستم

مراحل دادرسی برگ قطعی ارزش افزوده که بر اساس قانون بودجه صادر شده در بخشنامه سازمان امور مالیاتی تشریح شد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.