نرم افزارحسابداری صدگان

چه مشاغلی باید اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند؟

0 201

حسابداراپ

این  مشاغل امکان استفاده از فرم تبصره ماده صد ندارند و باید اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند:

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.