نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه ثبت سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی مندرج در شماره منحصر به فرد مالیاتی

0 213

حسابداراپ

سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی می بایست به ازای هر صورتحساب ثبت شده توسط حافظه مالیاتی به صورت یکتا و صعودی تولید شود.
سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی به عنوان مولفه متغیر تشکیل دهنده شماره منحصر به فرد مالیاتی بوده و می­بایست به ازای هر صورتحساب ثبت شده توسط حافظه مالیاتی به­ صورت یکتا و صعودی تولید شود.

پندار سیستم

همچنین جهت تولید این سریال در صورتحساب‏های الکترونیکی در ابتدای هر سال، می ‏بایست از سریال بعدی نسبت به آخرین شماره سریال داخلی تولید شده در سال قبل آغاز نمود.
به عنوان مثال: در صورتی که آخرین سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی استفاده شده در سال ۱۴۰۲، ۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰ باشد، ضروری است اولین سریال استفاده شده در سال ۱۴۰۳، از ۰۰۰۰۰۰۲۰۰۱ شروع شود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.