نرم افزارحسابداری صدگان

تصویب نصاب معاملات و تاثیر آن در عملیات حسابداری

0 259

حسابداراپ

باتوجه به تعیین نصاب معاملات سال ۱۴۰۳ بموجب مصوبه هیات وزیران و مطابق ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ ، معاملات کوچک تر از پنج درصد حد نصاب معاملات کوچک به صورت تجمیعی ارسال می شود.
با توجه به حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۴۰۳ميتوان معاملات کمتر از ده میلیون و پانصد هزار تومان را به صورت تجمیعی ارسال نمود .

ماده ۱۴- درخصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات می­باشند، مشمولین ماده (۹) می­توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.

حد نصاب ثبت اموال
مطابق ماده ۱۲ مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها در صورتی که بهای تمام شده یک دارایی کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک باشد می توان آن را تا بیست و یک میلیون تومان درسال ۱۴۰۳به عنوان هزینه ثبت نمود .

پندار سیستم

ماده ۱۲- چنانچه قیمت تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات در آن سال باشد، در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهلاک خواهند بود.

ضمنا از مقایسه حد نصاب امسال با نصاب معاملات در سال ۱۴۰۲ ، میتوان نتیجه گرفت که ۴۵% به این سقف افزوده شده که نشان از تورم سالانه مورد تایید دولت است.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.