نرم افزارحسابداری صدگان

تبصره ۱۰۰ و محاسبه مالیات نمایشگاه های اتومبیل وبنگاه های املاک

0 127

حسابداراپ

بموجب بند ۵ دستورالعمل تبصره ۱۰۰ سال ۱۴۰۲ در خصوص صاحبان مشاغلی که بخشی از وجوه واریزی به حساب‌های بانکی آن‌ها از طریق دستگاه‌های کارتخوان (pos) یا سایر ابزار‌های پرداخت ، درآمد آن‌ها نمی‌باشد در تعیین مالیات مقطوع آن‌ها لحاظ خواهد شد.

پندار سیستم

از جمله نمایشگاه‌های اتومبیل و بنگاه‌های معاملات املاک مشمول این موضوع هستند.

۵- در خصوص صاحبان مشاغلی که بخشی از وجوه واریزی به حساب‌های بانکی آن‌ها از طریق دستگاه‌های کارتخوان (pos) یا سایر ابزار‌های پرداخت، درآمد آن‌ها نمی‌باشد از جمله نمایشگاه‌های اتومبیل و بنگاه‌های معاملات املاک این موضوع در تعیین مالیات مقطوع آن‌ها لحاظ خواهد شد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.