نرم افزارحسابداری صدگان

بعد از فوت پدر حقوق بازنشستگی به دختر تعلق می گیرد؟

0 129

حسابداراپ

از جمله اشخاصی که از حقوق بازنشسته برخوردار شده، دختر وی می باشد. نکته ای که لازم است به آن توجه شود، این مساله بوده که میزان سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، در قانون تامین اجتماعی و قانون استخدام کشوری، کاملا متفاوت از یکدیگر بوده و شرایط دریافت این حقوق نیز با تصویب قانون جدید مستمری بگیران، دچار تغییرات قابل توجهی شده است.

فرزندان دختر اگر ازدواج نکرده و یا ازدواج کرده و طلاق گرفته باشند، در صورت نداشتن حرفه و شغل از نصف حقوق بازنشستگی پدر در صورت زنده بودن مادر، و کل حقوق در صورت فوت ایشان کسب خواهد کرد.

از جمله افرادی که این امکان را داشته که از حقوق بازنشستگی متوفی برخوردار شوند، فرزند دختر او بوده که با توجه به شرایط مذکور در قانون جدید مستمری بگیران، سهمی از حقوق بازنشسته خواهد داشت. به همین دلیل، این سوال مطرح می گردد که سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، به چه میزان می باشد و چند درصد از حقوق پدر به دختر می رسد

برای پاسخ به این سوال، باید به قوانین تامین اجتماعی و قانون استخدام کشوری، مراجعه نمود و سهم دختر از حقوق پدر فوت شده را برای فرزندان دختر بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری، به طور جداگانه محاسبه کرد

که بر اساس این دو قانون، میزان سهم دختر از حقوق بازنشستگی پدر و شرایط آن، در مورد دو گروه از بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری، دارای تفاوت هایی بوده که البته، با تصویب قانون جدید مستمری بگیران، در حال حاضر، شرایط دریافت مستمری این دو گروه، یکسان شده است. لذا، در ادامه، در دو بخش جداگانه، به این سوال پاسخ خواهیم داد که سهم دختر از حقوق پدر فوت شده چقدر است و چند درصد از حقوق پدر به دختر می رسد؟

سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، در بند ۲ ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی، مشخص شده است. به موجب این بند، سهمی که فرزند دختر از حقوق بازنشستگی پدر فوت شده خود می برد، ۲۵ درصد مستمری بوده که در دو حالت زیر افزایش می یابد: در صورتی که دختر، هر دو پدر و مادر خود را از دست داده باشد، سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، به دو برابر، افزایش یافته و به این ترتیب، سهم وی، ۵۰ درصد از حقوق بازنشستگی پدر خواهد بود.

چنانچه، یکی از وارث فوت کرده یا شرایط دریافت مستمری را از دست دهد، سهم او میان وراث، از جمله دختر متوفی، تقسیم می گردد. بنابراین، در این حالت نیز، سهم دختر از حقوق بازنشستگی پدر فوت شده، به بیش از ۲۵ درصد، افزایش خواهد یافت.

سهم دختر از حقوق پدر فوت شده در قانون استخدام کشوری، دارای تفاوت های اساسی با قانون تامین اجتماعی می باشد. از جمله اینکه، پس از فوت بازنشسته کشوری، صرفا، نیمی از حقوق وی به وراث او پرداخت می شود.

همچنین، بر خلاف قانون تامین اجتماعی، سهمی که در صورت فوت پدر، به دختر وی می رسد، مساوی با سایر وراث می باشد. چرا که مطابق ماده ۸۷ قانون استخدام کشوری، حقوق وظیفه بازنشسته، به صورت مساوی، میان وراث او تقسیم می گردد.

از دیگر تفاوت های قانون استخدام کشوری و تامین اجتماعی، این مساله بوده که در صورت فوت یکی از وراث یا از دست دادن شرایط دریافت حقوق بازنشستگی، در میزان سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، تغییری حاصل نمی شود. چرا که سهم آن وارث، به نفع صندوق بازنشستگی کشوری ضبط می گردد.

علاوه بر این سوال که چند درصد از حقوق پدر به دختر می رسد، مساله دیگری که در رابطه با سهم این وارث مطرح می گردد، بحث شرایط دریافت حقوق بازنشستگی پدر بوده که با تصویب قانون جدید مستمری بگیران، دچار تغییرات مهمی شده است

قانون جدید مستمری بگیران دختر

تا پیش از تصویب قانون جدید مستمری بگیران دختر، همچون میزان سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، شرایط این سهم نیز در قانون تامین اجتماعی و قانون استخدام کشوری، دارای تفاوت های اساسی و تعیین کننده ای بود.

با این توضیح که در قانون تامین اجتماعی، فرزند دختر تا ۱۸ سالگی، حق استفاده از حقوق پدر خود را داشت و بعد از این سن، سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، تنها در صورتی به وی تعلق می گرفت که به تحصیل اشتغال داشته یا به علت بیماری یا نقص عضو، قادر به کار کردن نبود.

اما، در قانون استخدام کشوری، پرداخت حقوق بازنشستگی پدر به فرزند دختر، تا سن ۲۰ سالگی و مشروط به عدم ازدواج دختر، امکان پذیر بود و پس از آن نیز تنها در صورت نداشتن شوهر و اشتغال به تحصیل، فرزند دختر، حداکثر تا ۲۵ سالگی، حق دریافت حقوق پدر فوت شده خود را داشت. لازم به ذکر است که دریافت پاداش بازنشستگی بازنشستگان کشوری، توسط وراث آنها، من جمله فزند دختر، دارای محددویت سنی نبود.

سرانجام، قانون جدید مستمری بگیران دختر، به این اختلافات پایان داد و شرایط یکسانی را برای سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، در رابطه با فرزندان بازنشستگان تامین اجتماعی و خدمات کشوری، مقرر نمود.

پندار سیستم

لازم به ذکر است که قانون جدید مستمری بگیران، همان قانون حمایت خانواده جدید بوده که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده و در ماده ۴۸ خود، به توضیح شرایط سهم دختر از حقوق پدر فوت شده خود می پردازد.

مطابق قانون جدید مستمری بگیران، فرزند دختر، بدون محدودیت سنی، از حقوق پدر فوت شده خود، بهره مند شده و تنها در دو حالت، حقوق او قطع خواهد شد که این دو حالت، عبارتند از: داشتن شوهر و اشتغال وی.

لازم به ذکر است که بر اساس قانون جدید مستمری بگیران، فرزند پسر صرفا تا ۲۰ سالگی، حق استفاده از حقوق بازنشستگی پدر خود را داشته و پس از این سن، استفاده وی از حقوق پدر، صرفا در صورتی ممکن خواهد بود که اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته یا معلول از کار افتاده نیازمند باشد.

چند درصد از حقوق پدر به دختر مطلقه می رسد

فرزند دختر، برخلاف فرزند پسر، بدون محدودیت سنی، از حقوق پدر فوت شده خود بهره مند می گردد مگر در حالتی که شوهر داشته یا در جایی، مشغول به کار باشد که در این دو صورت، مستمری وی قطع خواهد شد.

البته، چنانچه، فرزند دختر پس از ازدواج، از همسر خود جدا شود، از آنجا که در این وضعیت، دارای شوهر نمی باشد، مجددا حق استفاده از بیمه تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی پدر خود را خواهد داشت و در نتیجه، مستمری وی مجددا برقرار می شود. در این صورت، این سوال، مطرح خواهد شد که در حالت طلاق دختر، چند درصد از حقوق پدر به دختر می رسد؟

در پاسخ به سوال فوق، باید گفت، میزان سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، در حالتی که وی به دلیل عدم ازدواج، دارای شوهر نباشد یا اینکه به دلیل جدایی، فاقد شوهر باشد، تفاوتی نداشته و در هر دو حالت، سهم فرزند دختر، با مراجعه به قانون تامین اجتماعی و قانون استخدام کشور، تعیین شده که مطابق توضیحات زیر می باشد.

سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، در قانون تامین اجتماعی، ۲۵ درصد مستمری بوده که در صورتی که دختر، هر دو پدر و مادر خود را از دست داده باشد، به ۵۰ درصد افزایش می یابد. همچنین، در صورت فوت یکی از وراث یا از دست دادن شرایط،از آنجا که سهم او میان وراث، از جمله دختر متوفی، تقسیم می گردد، در این حالت نیز، سهم دختر، به بیش از ۲۵ درصد، افزایش خواهد یافت.

سهم دختر از حقوق پدر فوت شده در قانون استخدام کشوری، بدین صورت بوده که اولا، صرفا، نیمی از حقوق بازنشسته به وراث او، من جمله دختر پرداخت می شود؛ ثانیا، سهم دختر، برخلاف قواعد ارث، مساوی با سایر وراث می باشد و ثالثا، در صورت فوت یکی از وراث یا از دست دادن شرایط دریافت حقوق بازنشستگی، در میزان سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، تغییری حاصل نمی شود. چرا که سهم آن وارث، به نفع صندوق بازنشستگی کشوری ضبط خواهد شد.

یکی از موارد طلاق صوری، در کشور ما، طلاق برای دریافت حقوق پدر فوت شده، توسط دختر وی می باشد. از آنجا که این اقدام، خلاف قانون بوده و در صورت احراز موضوع، انجام دهندگان آن، مشمول ضمانت اجراهای قانونی می شوند

قطع مستمری دختر از حقوق پدر فوت شده

علاوه بر میزان سهم دختر از حقوق پدر فوت شده و شرایط آن، یکی از مسائل مهم دیگری که در رابطه با سهم فرزند دختر، از حقوق بازنشستگی پدر وی مطرح می شود، بحث قطع شدن این حقوق و شرایط آن می باشد. لذا، در این بخش، به بررسی موارد قطع مستمری دختر از حقوق پدر فوت شده پرداخته که مطابق توضیحات زیر می باشد.

تا پیش از تصویب قانون جدید مستمری بگیران یا همان قانون حمایت خانواده، موارد قطع مستمری دختر از حقوق پدر فوت شده، برای فرزندان دختر مشمولین قانون تامین اجتماعی و قانون استخدام کشوری، کاملا متفاوت از یکدیگر بود.

با این توضیح که در قانون تامین اجتماعی، با رسیدن فرزند دختر به ۱۸ سالگی، حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی پدر فوت شده وی قطع می شد، مگر در حالتی که اشتغال به تحصیل داشته یا اینکه به دلیل بیماری یا نقص عضو، قادر به کار کردن نبود. اما، در قانون استخدام کشوری، فرزند دختر تا حداکثر ۲۵ سالگی، به شرط نداشتن شوهر و شغل، حق استفاده از حقوق پدر فوت شده خود را داشت و پس از این سن، حقوق وی قطع می گشت.

در حال حاضر، مطابق قانون جدید مستمری بگیران، موارد قطع مستمری دختر از حقوق پدر فوت شده، برای فرزندان دختر مشمولین قانون تامین اجتماعی و قانون استخدام کشوری، مانند یکدیگر بوده که در ادامه، به توضیح این موارد می پردازیم.

فرزند دختر، شوهر داشته باشد. بنابراین، در صورتی که فرزند دختر، پس از ازدواج، از شوهر خود جدا شده و در نتیجه، فاقد شوهر باشد، حق بهره مندی از حقوق پدر فوت شده خود را خواهد داشت.

فرزند دختر، دارای شغل باشد. نتیجه این مساله این است که چنانچه، دختری که به دلیل اشتغال، مستمری وی قطع شده، فاقد شغل گردد، می تواند از حقوق پدر فوت شده خود استفاده نماید.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.