نرم افزارحسابداری صدگان

الزام تایید بیمه گر برای لیست های حقوق مزایا و عدم الزام برای سایر اقلام

0 406

حسابداراپ

معافیت مالیات بر ارزش افزوده بخشی از قراردادهای تامین نیروی انسانی و قراردادهای حجمی که مربوط به حقوق و دستمزد مشروط به تایید توسط سازمان بیمه گر می باشد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.