نرم افزارحسابداری صدگان

استخراج و تبدیل رمز ارز مشمول مالیات است؟

0 53

حسابداراپ

استخراج و تبدیل رمز ارز به دلیل اینکه طبق ماده ۱ نه عرضه کالاست نه ارائه خدمت، در نتیجه مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.