نرم افزارحسابداری صدگان

اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تفویض شد

0 207

حسابداراپ

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰ د مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ و بند (ج) بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۶۹۴۴/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی با رعایت مقررات مواد (۱۹۱) و (١٦٧) قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه های مذکور کماکان به قوت خود باقی میباشد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.