نرم افزارحسابداری صدگان

آخرین مهلت های رسیدگی به وضعیت مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱

0 213

حسابداراپ

️ آخرین مهلت رسیدگی به اظهارنامه مالیات عملکرد ۱۴۰۱ اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل )تا تاریخ ۱۰/ ۴/ ۱۴۰۳

آخرین مهلت رسیدگی به پرونده های عملکرد سال ۱۳۹۷ اشخاص حقیقی ( اظهارنامه نداده ها و متمم ) تا پایان ۳۱/ ۳/ ۱۴۰۳

پندار سیستم

️ آخرین مهلت رسیدگی به اظهارنامه های اجاره املاک اشخاص حقیقی تا تاریخ ۳۱/ ۴/ ۱۴۰۳
️ آخرین مهلت رسیدگی به عملکرد منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱ و ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۷ ( اظهارنامه نداده ها و متمم) اشخاص حقوقی تا ۳۱/ ۴/ ۱۴۰۳
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.