نرم افزارحسابداری صدگان

لغو بند(ج) بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات برارث

0 204

حسابداراپ

بند (ج) بخشنامه شماره ٩/ ٩۵ /٢٠٠ مورخ ۴/ ٢/ ٩۵ در خصوص مالیات برارث لغو شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.