نرم افزارحسابداری صدگان

قابل توجه مودیان مالیات بر ارث (متوفیان ٩۵ و بعد از آن)

0 117

حسابداراپ

مودیان مالیات بر ارث (متوفیان ٩۵ و بعد از آن) میتوانند پس ازپرداخت مالیات نسبت برداشت سپرده متوفی ودریافت مابقی سودسپرده اقدام نمایند.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.