نرم افزارحسابداری صدگان

فهرست مصادیق عملیات و خدمات بانکی قانون مالیات بر ارزش افزوده

0 254

حسابداراپ

فهرست مصادیق عملیات و خدمات بانکی موضوع جزء (۵) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در خصوص معافیت خدمات از پرداخت ماليات و عوارض بدین شرح می باشد:

پندار سیستم

جزء (۵) بند (ب) ماده (۹):عمليات و خدمات بانكي شامل دريافت سپرده، اعطاي تسهيلات و يا ايجاداعتبار، ارائه ضمانتنامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانين مربوط و مصوبات شوراي پول و اعتبار

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.