نرم افزارحسابداری صدگان

حد نصاب جدید گروه‌بندی مشاغل از ابتدای سال ۱۴۰۲

0 206

حسابداراپ

سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی

با سلام

بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

پندار سیستم

در جزء (۹) بند (الف) ماده ۲ عبارت یکصد و پنجاه میلیارد ریال به عبارت سیصد میلیارد ریال و در بند (ب) این ماده عبارت های پنجاه میلیارد ریال و یکصد و پنجاه میلیارد ریال به ترتیب به عبارتهای یکصد میلیارد ریال و سیصد میلیارد ریال» اصلاح می‌شود.

مفاد تغییرات این اصلاحیه از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌باشد.

سید احسان خاندوزی

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.